Noen av mine foredrag og innlegg de siste årene

På denne siden er en oversikt over foredrag og innlegg jeg har holdt de siste årene. Er du nysgjerring på tematikken og på om du vil ha meg til å snakke om dette på et arrangement dere har – ta kontakt.


Key note – ECP 2019 – Moskva

And then everything changes: The future of the psychologist profession in a post 4thindustrial revolution world

Symposium innlegg – ECP 2019 – Moskva

Taking the lead – in a world of deep fake & alternative facts 

Dialogkonferanse om medisinfrie tilbud – 2019

Vi kan, må og skal tilby hjelp også uten medikamenter – et psykologisk perspektiv på medisinfrie tilbud

Symposium innlegg – ICAP 2018 – Montreal

And then – absolutely everything changes: Psychology and the 4th Industrial Revolution

Symposium innlegg – ICAP 2018 – Montreal
Symposium innlegg – ECP 2017 – Amsteedam

Makingchangehappen: Getting from general ignorance, to a future with integrated teams in primary care

Innlegg for styret i samfunnsøkonomene2018
Innlegg for styret i TEKNA – 2017
Innlegg for styret i Akademikerne
2017

Aliens har landet – hvordan bygge bro mellom universet til faget og universet til politikere (om effektivt påvirkningsarbeiod)

Psykisk helse konferansen 2017

DRG finansiering av psykisk helse og rus

Symposium innlegg ECP 2017 – Amsterdam

Keep calm, and stay relevant: The key to the success of societies access to psychologists in Norway – and the way forward. 

Innlegg – EAWOP kongressen 2017 – Dublin
Innlegg – ICP 2016 – Yokohama
Key note – Litausike psykologikongress 2016

Symposium innlegg – EAWOP kongressen 2015 – Oslo

Aliens have landed: How to bridge the different universes of science and policy makers (A practical approach

Key Note – HORATIO festivalen – Malta 2017

Breaking the silos: From a“secret service”, to multidisciplinary integrated tea based health promotion,prevention, early intervention andoutreach

Innlegg – Farmasidagene 2016

Diagnostisering og behandling i dagenspraksis – synspunkter fra en psykolog

Symposium innlegg – ICP 2016 – Yokohama

Getting from general ignorance, to a future with integrated teams in primary care